แถลงการณ์...

 

จากการวิจัยโดยสถาบัน MOE (Monboy01’s Online research Edition)

 พบว่ายังมีการแบ่งแยกชั้นวรรณะอย่างชัดเจนในประเทศ MSN

โดยจะมีการแบ่งแยกเป็นสี ๆ และมีการจำกัดสิทธิเสรีภาพ ภราดร+นาตาลีภาพ ดังต่อไปนี้...

 

 

ว่าด้วยวรรณะต่าง ๆ ใน MSN

 

วรรณะที่ 1 วรรณะ Offline

สีประจำวรรณะ ... สีเทาออกดำ ๆ

 

ลักษณะของคนในวรรณะ ...จะถูกกระทำเหมือนคนไม่มีตัวตน ชวนใครคุยก็ไม่มีใครคุยด้วย ถูกเหยียดหยามเหมือนเป็นอากาศธาตุ ปกติเป็นวรรณะที่ไม่มีปากเสียง มักถูกด่าหรือถูกพูดใส่อยู่ข้างเดียว คนในวรรณะนี้หลาย ๆ คนมักไม่ได้อยากเกิดมาอยู่ในวรรณะนี้ แต่บางคนก็ชอบที่จะทำตัวกลมกลืนไปอยู่ในวรรณะนี้ เพราะเจ้าหนี้หรือคู่กรณีมักจะหาตัวไม่เจอ เพราะเห็นเป็นออฟไลน์ แต่ทั้ง ๆ ที่ตัวเองแฝงอยู่ในวรรณะออฟไลน์ กลับสะกิดทักเพื่อนยิก ๆ ก็มี

 

ปมด้อยข